Portal za darmo - czy jest haczyk ?

Nie stosujemy żadnych „haczyków” w kwestii uruchamiania i utrzymywania portali tematycznych w projekcie wortale.net. Wszystkie warunki są transparentne i podlegają indywidualnym negocjacjom (jeśćli właściciel portalu chce partycypować w kosztach uruchomienia oraz utrzymania portalu).

Szczegółowy regulamin: http://wortale.net/regulaminy,ac86/regulamin-korzystania-z-projektu-wortalenet,104

Portale internetowe